Samverkan kring utbildning – för Huddinges 3040 Tage, Elsa och Sigrid

Vissa beslut som fattas i kommunfullmäktige är bättre än andra. Det beslut vi fattade igår om en modell för samverkan med högskolor och lärosäten kring utbildning och kompetensutveckling tillhör de smartare beslut vi fattat.  Det beslutet gör att vi får bra mycket större möjligheter att erbjuda våra äldsta invånare en riktigt bra omsorg och vård.

Huddinge tillhör de yngsta kommunerna i länet. Trots att vi tillhör de mest folkrika kommunerna i länet har vi bara 2.9 procent, eller 3040 personer som passerat 80 år. För länet ligger andelen på 4%. Många av våra Tage, Elsa och Sigrid mår dåligt till följd av ålder och dålig hälsa och många av dem är i behov av att kommunen hjälper dem med i vardagen med omsorg och viss vård. Är kommunen riktigt bra på att hjälpa dem så kan de slippa en hel del ohälsa och lidande samtidigt som det blir billigare för kommunen.Psykisk ohälsa bland äldre tarvar kompetens, samverkan och goda intentioner -

Mycket av den ohälsa och det lidande de riskerar och de kostnader som följer av det för kommunens räkning är möjligt att undvika eller behandla förhållandevis snabbt och lätt. Men det förutsätter att vi har tillgång till kompetent personal. Och att hitta bra personal är en utmaning.

Genom mina uppdrag i landstinget åker jag runt till de olika kommunerna i södra länet. Alla, precis alla, lyfter svårigheten att hitta den personal man behöver för att kunna leverera det stöd med den kvalitet som alla har ambitionen att göra. Det slår mot Tage, Elsa och Sigrid. Det slår också mot dem som på grund av funktionsnedsättning behöver kommunal omsorg eller vård och mot skolbarnen eftersom det är svårt att hitta personal till elevhälsan.

Kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen är en av våra största utmaningar och just därför är avtalet som både styr upp hur vi tar emot studenter för utbildning och ger vår personal möjlighet till kompetensutveckling. Vi behöver den för att göra det lättare för oss att bemanna upp våra verksamheter och att göra det roligare och mer utvecklande att arbeta i våra verksamheter. Och rent krasst, lika mycket som vi behöver samverkansmodellen behöver lärosätena oss för att kunna bidra till bra utbildningar som gör att studenterna kan få jobb som de känner sig trygga i att de kan klara efteråt.

Samverkansavtalet gör oss alla till vinnare; vi som arbetsgivare och medarbetare, för lärosätena och inte minst för alla dem som på grund av ålder eller av annan anledning behöver kommunal vård och omsorg.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s