Stöd till mer hälsosamma val vid fetma och övervikt

Vi har nu tagit oss igenom en av årets största frossarhelger och att då skriva om övervikt och fetma kanske kan ses som en smula ironiskt. Samtidigt är det inte enstaka frossarhelger som orsakat den kraftiga utvecklingen mot allt fler överviktiga och feta som vi sett under de senaste decennierna utan våra val i vardagen. Som jag ser det är arbetet mot övervikt och hälsa en av de största och viktigaste förebyggande åtgärderna vi har att jobba med utifrån att det både bidrar till att minska människors livskvalitet och bidrar till livsstilssjukdomar och också leder till höga kostnader för sjukvården.  Vi kan alla göra klokare val men många av oss behöver en liten puff på vägen och för andra behövs mer stöd än så och då tänker jag inte minst på människor som har svårt att få ordning på vikten till följd av ohälsa och funktionshinder. Oavsett behov, stödet ska finnas och erbjudas dem som vill och behöver hjälp att tappa kilon.

20141227_141901

DN skriver idag (bara i papperstidningen) om landstingets fortsatta och ökade satsning på att utveckla stödet och insatserna mot övervikt och fetma. Nästa år avsätter vi kring 25 miljoner för det fortsatta arbetet som är både förebyggande och behandlande. I tidningen och på Stockholmsbloggen där Anna Starbrink bland annat skriver, beskrivs ett projekt som bedrivs vid sju mödra- och barnavårdscentraler i Rinkeby, Kista/Husby och Skärholmen, där föräldrar med ett BMI över 25 erbjuds stöd av sjuksköterskor som pratar svenska, engelska, somaliska, arabiska och spanska i att göra mer hälsosamma val i vardagen. Att fokusera på barnfamiljer är smart eftersom vi vet att barn till överviktiga löper sex gånger så hög risk att själva bli överviktiga och vi kan nu se att andelen överviktiga fyraåringar inte längre ökar.

Det är oerhört bra men vi är inte i mål innan också vikten hos oss vuxna också börjar krypa ner mot normalvikt. Det ska därför bli oerhört givande att under kommande år få vara med och arbeta fram uppföljaren till Handlingsprogrammet mot övervikt och fetma 2010-2013.  Det extra tillskottet av resurser gör att vi får än bättre förutsättningar att nå resultat.

Läs mer: Uppföljning Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Annonser