Metadonsektionens nya lokaler välkomnar patienterna

Välkommen hit! Den känslan vill jag att alla människor som är i behov av vård ska ha när de besöker en vårdinrättning och det är inte minst viktigt om man ska vara där länge eller komma dit ofta. Just den känslan fick jag idag när jag kom till Metadonsektionen som idag invigde sina nya lokaler på Tantogatan 8. Detta med att miljön faktiskt sänder en signal till patienterna var också något som Anna Starbrink lyfte fram i sitt invigningstal.

20150129_151541

Det finns inget som smäller högre hos mig än verksamheter som har en hög kund-/patientnöjdhet och här utgör Metadonsektionen ett lysande exempel på att det går att uppnå en hög patientnöjdhet trots att verksamheten rymmer en del integritetskänsliga moment och negativa besked som behöver levereras.

Jag blev också mäkta imponerad av hur väl man lyckats samarbeta med andra aktörer som kan bidra till att patienterna får en bra väg genom vården, till exempel kriminalvården och socialtjänsten. För även om vi alla spontant känner att samverkan är nödvändigt för att komma vidare när de vi möter har komplexa behov så är det knappast något som faller på plats av sig självt.

Jag blev också oerhört glad över att höra hur de arbetar med att ge de människor de möter verktyg att lära sig hantera sin situation utifrån var just de personerna befann sig med ett tydligt fokus på omvårdnad för de som har de mest omfattande begränsningarna och med fokus på att stötta till ett fungerande liv för de med större förutsättningar att komma vidare. Precis så tänker jag mig att vården borde fungera i alla lägen, att man anpassar de insatser som erbjuds utifrån patienternas behov snarare än utifrån verksamhetens förutsättningar.

Handen på hjärtat, jag visste inte mycket om Metadonsektionens arbete när jag gick till invigningen. Nu när jag vet att det handlar om en mycket kvaificerad verksamhet med gott bemötande och goda förutsättningar att erbjuda människor i alla åldrar, för närvarande från 20 till 74 år, ett bra stöd med utredningar, samtal, MBT (mentaliseringsbaserad terapi som kan hjälpa personer med bland annat borderline personlighetsstörningar), hjälp att hantera känslor, anhörigstöd, hjälp mot jobb, friskvård och sociala insatser och mycket mycket mer vid sidan av läkemedelsbehandling. Och det i nya fräscha lokaler. Det känns mer än gott!

 

Annonser