Sprutinlägg x 2

I helgen slutade jag skjuta upp det där som är så lätt att skjuta upp: vaccinationen som man egentligen vet man behöver men det egentligen inte finns något sistaminutendatum för när den kommer behövas såsom det gör när man ska på en semesterresa. Jag ligger  som så många andra i gränslandet mellan de som med all säkerhet haft mässling och därmed är skyddade och de som tagit två sprutor och är skyddade mot sjukdomen. Det gör vi alla som är födda mellan 1960  och 1980.  Det var under den här perioden landstingen började ge barnen två sprutor eftersom man insåg att den enda spruta man delat ut tidigare inte gav ett tillräckligt skydd. För oss som inte har tillgång till föräldrar med stenkoll så är det bra att ta ett extra stick i armen eftersom det inte är skadligt att ta en extra och man då skyddar både sig själv och andra från att drabbas av den här läskiga sjukdomen som är ruskigt smittsam och ofta leder till svåra följdsjukdomar eller i värsta fall dödsfall bland personer med sänkt motståndskraft. Så snälla, ta den ändå!, även om du inte gillar sprutor för det kan vara du som räddar ett liv.

spruta

Dagens andra spruta handlar om sprututbytesverksamheten som vi verkligen behöver få på plats. Där behöver vi ha en lösning på plats så snabbt som möjligt och helst igår eftersom verksamheten vi har vid St Göran växt ut ur sina lokaler vilket gör att det blir svårt för de som behöver vården där att få den hjälp de behöver. Det blir också svårt för personalen att göra det jobb de vill kunna erbjuda besökarna. Jag är så innerligt frustrerad över att det tagit en sån tid att hitta andra lämpliga lokaler istället för den vi kikade på tidigare i våras. Precis som på alla andra områden slår lokal- och bostadsbristen till. När den kombineras med fördomar och rädslor medför den att människor inte får den vård och hjälp de behöver och det suger tycker jag. Ett av mina viktigaste mål är att vi snart ska vara i mål och ha hittat möjliga lösningar.

 

Annonser

Idag är en dag väl värd att fira!

Från och med idag gäller en ny lagstiftning som gör att människor som injicerar narkotika lättare ska kunna få den hjälp de behöver för att slippa olika sjukdomar som man kan få av orena sprutor. Från och med idag behöver landstingen nämligen inte kommunernas godkännande för att kunna öppna en sprututbytesverksamhet. Det är jättebra tycker jag eftersom allt för många kommuner spjärnat emot vilket i praktiken inneburit att man blundat för en utsatt grupps utsatthet och möjligheter till hälsa. Samtidigt har åldersgränsen för att få hjälp med rena sprutor sänkts till 18 år istället för 20 år. Eftersom många börjar redan innan de fyllt 20 så är det beslutet i sig värt en extra fanfar.

Det vi väntar på nu är förbättrade möjligheter att minska risken för svåra skador eller dödsfall på grund av överdoser. Det kommer vara fullt möjligt om och när läkemedlet Naloxon i form av nässpray släpps på den svenska marknaden. För det krävs att regeringen får tummen ur. Man har visserligen efter påtryckningar sagt ja till en snabbutredning men när det är liv det handlar om borde det kunna gå snabbare än vad det gjort.

Själv kommer jag fortsätta jobba för att vi får möjligheter att bygga ut den sprututbytesverksamhet vi redan har så att fler människor från länet får möjlighet till medicinsk hjälp och stöd att komma vidare till annan vård eller kontakt med socialtjänst för att kunna komma vidare till ett liv som är mindre utsatt oavsett om man fortfarande använder droger eller inte.