Färre rökare ger bättre hälsa

Förra året dog 260 personer i trafiken. Ungefär 12 000 personer dog samma år till följd av rökning och ungefär 100 000 fick olika sjukdomar som beror på deras rökning.  De dödsfallen orsakade lika mycket sorg och lidande för de anhöriga och de var om möjligt än mer onödiga. För mig innebär det att vi behöver lyfta rökningen högre upp på dagordningen och formulera en målbild för vårt arbete på samma sätt som många andra landsting redan gjort.

I samband med gårdagens utbildning för tobaksavvänjare fick jag möjlighet att bland annat berätta om vad vi för i Stockholm och den strategi och handlingsplan vi tagit initiativ till för att halvera andelen rökare till 5 procent fram till 2025. Målet är fullt realistiskt eftersom 50-75 procent av alla rökare vill sluta och skulle göra underverk för folkhälsan.

img_0895Det som stör mig mest med rökningen och de tragedier som den medför är att den slår så förbaskat orättvist. Vi som mår bra, bor bra, har bra utbildning, hyfsad ekonomi och bra jobb har slutat eller tar en cigarett någon gång ibland. De som har det mindre bra; är sjuka eller har funktionsnedsättningar, har dålig ekonomi, låg utbildning och svårt att få livet att gå ihop röker i mycket högre utsträckning. Hit hör bland annat personer med allvarlig psykisk sjukdom och beroendesjukdomar där nästan varannan person fortfarande röker varje dag jämfört med ungefär 10 procent av befolkningen i stort. För mig innebär det att vi måste bli mycket, mycket bättre på att erbjuda riktigt bra och riktigt individanpassat stöd till människor utifrån deras egna behov och att fråga för valet om man vill sluta måste alltid ligga hos individen själv.

Citatet är från David Goerlitz, en representant för den amerikanska tobaksindustrin, som sa så här i samband med ett utskottsförhör.

 

 

 

Annonser

För många liv och för mycket lidande helt i onödan

Jag började röka tidigt och har som så många andra rökare slutat otaliga gånger och börjat nästan lika många gånger. Jag har huttrat i snöglopp för att få en puff, jag har lagt galna summor på att köpa cigaretter också när jag haft för lite pengar för att ha råd med ens det nödvändiga och jag har skämts för rökning är trots allt något vi alla vet är korkat, farligt och förknippat med en hel del skam för alla som vill men har svårt att sluta. Jag är långt ifrån ensam, 11 % av svenska män och kvinnor röker varje dag och tre fjärdedelar av dem vill sluta.

Anna Starbrink och jag skriver idag i Svenska Dagbladet om att vi vill att Stockholm ska ta ledartröjan i folkhälsoarbetet genom att göra Stockholm till Sveriges största rökfria landsting. Rökning är en av de största undvikbara hälsofarorna vi har idag och ju mer kunskap vi får desto farligare vet vi att det är.  I Sverige dör 12 000 människor varje år och närmare 100 000 insjuknar på grund av rökning. Kan du tänka dig någon annan hälsofara där vi bara står vid sidan och ser på när människors liv och hälsa går upp i rök? Det kan inte jag.

I Sverige dog förra året 275 personer i trafiken och fler än 1500 människor såg inte någon annan utväg än att ta sitt liv. Vart och ett av dessa avslutade liv är en tragedi som vi ska satsa både tid, resurser och energi på att förebygga så långt det är möjligt.  Samtidigt, bara i Stockholm uppskattas 3000 personer dö varje år till följd av rökning. Den slutsats jag drar är att vi inte längre bara kan stå bredvid och se på när otaliga människor gör sig själva sjuka och dör på grund av rökning. Också här är så väl dödsfallen, som lidandet olika sjukdomar medför, i hög grad undvikbara. Vi måste sluta se rökning som en rättighet som ska skyddas oavsett priset på lidandet. Priset är för högt både i slantar och i livsöden.

Alla rökare vet att det är korkat att röka men gör det ändå. Det handlar om beroende, intelligens. Ett beroende som inte sällan slår hårdast mot de som redan har det tufft, de som har sämre fäste på arbetsmarknaden, som har lägre utbildningsnivå, som är psykiskt sjuka, där omständigheterna runt omkring bidrar till att det blir än svårare att sluta. Ett beroende som inte sällan är så starkt att man väljer cigaretterna framför mat när ekonomin är begränsad eller annat som skulle göra tillvaron lättare.  Information är inte tillräckligt när alla redan vet att det är dumt att röka.

Vi måste göra mer. Vi vill därför att Stockholm ska bli Sveriges största rökfria landsting med målsättningen att få ner andelen dagligrökare till mindre än fem procent fram till 2025. Vi tror inte på förbud men vill däremot se fler rökfria och cigarettfria miljöer, både för de som mår dåligt av andras tobaksrök och för att göra det lättare för de som röker att hoppa över en cigarett. Vi vill bli bättre på att fånga upp och hjälpa de tre av fyra rökare som vill sluta eftersom det tar oss längre i folkhälsoarbetet än några andra åtgärder kan göra. Lyckas vi också få fler ungdomar att välja bort rökning så har vi förhindrat en helsikes massa lidande också där.

Det här är exempel på saker vi kan och bör göra för att bidra till att onödiga skattepengar ska gå upp i rök, för en bättre folkhälsa och för minskat lidande både bland rökare och tidigare rökare samt deras anhöriga.  Vår förhoppning är att också riksdag och regering hakar på oss och de andra landsting och länder som gått före, satt ett slutdatum och tagit fram en plan för hur målet om ett rökfritt Sverige till 2025 ska kunna uppnås.

The Economist har skrivit läsvärt på samma tema här och här. Läs gärna på Tobaksfaktas hemsida med där det finns en massa fakta att hämta.